/Viettel Discovery – My Viettel

Viettel Discovery – My Viettel

It’s crazy mobile app which I have designed for Viettel Telecom, let’s see and comment. Thanks.

Uncategorized  Viettel Discovery – My Viettel

Khóa học online miễn phí “Tự học để trở thành UX Designer” của tác giả Phạm Khôi với 4 giờ – 40 phút video + tài liệu Designlab.edu.vn, dành cho UI Designer, Product Owner, Developer và sinh viên..

BẮT ĐẦU HỌC

Không cần đăng ký hoặc trả bất cứ chi phí nào! Tất cả đã sẵn sàng!

Uncategorized  Viettel Discovery – My ViettelUncategorized  Viettel Discovery – My Viettel

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online