/Vẫn còn đang thiết kế khóa học

Vẫn còn đang thiết kế khóa học

Lúc nào cũng bận có lẽ là lý do khóa học vẫn chửa ra đời, nội dung và khung bài viết ở hết trong đầu rồi, chỉ cần ngồi và cày ra thôi. Nhưng mà tôi bận như một thằng dở người vậy.. Thôi treo ở đây để chuẩn bị kày cuốc cho nó đúng hạn! Mong bạn nào qua đây thì cười nhoẻn cái cho nó có tinh thần 😀

 

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online