/Tải sách “A Practical Guide to Information Architecture”

Tải sách “A Practical Guide to Information Architecture”

Đây là một cuốn sách học thuật về Information Design (IA), tương đối khó đọc. Nó có lẽ dành cho bạn đọc nào cần tìm hiểu về 1 cái nhìn có hệ thống về IA và cách thiết kế và tiếp cận nó 1 cách chính thống. Nếu bạn là một người có kinh nghiệm về phần mềm hoặc UX, có thể bạn đã biết tới 60% nội dung của cuốn sách.

Tóm tắt qua 1 số điểm hữu ích của cuốn sách một chút:

Khóa học online miễn phí “Tự học để trở thành UX Designer” của tác giả Phạm Khôi với 4 giờ – 40 phút video + tài liệu Designlab.edu.vn, dành cho UI Designer, Product Owner, Developer và sinh viên..

BẮT ĐẦU HỌC

Không cần đăng ký hoặc trả bất cứ chi phí nào! Tất cả đã sẵn sàng!

Sách đề cập đến các dạng thức trình bày thông tin, tôi phát hiện ra là hoá ra là đại học đã dạy chúng ta tương đối cẩn thận về các dạng thức (pattern) trình bày thông tin này:

 • Cây (tree),
 • Database (có lẽ là quan hệ),
 • Metadata,
 • Siêu liên kết (hypertext),
 • Dạng chuỗi (linear).
 • Dạng tổ hợp (combined)
 • Dạng catalog
 • Dạng mindmap (hub & spoke)
 • Subsite
 • Focused entry points
 • Tag

Các bước thiết kế IA:

 • Xác định xem những loại nội dung gì sẽ được tạo ra và hình thức nào sẽ được chọn để trình bày thông tin
 • Làm nó
 • Kiểm tra nó
 • Sửa đổi, sửa đổi nó cho phù hợp
 • Dừng sửa đổi
 • Kiếm ai đó để thảo luận

Thiết kế navigation

 • Sử dụng menu, tab, dropdown.. để trình bày thông tin.

Chúc các bạn tìm thấy điều hữu ích khi đọc cuốn sách này

Link tải:

 

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online