Lixi – Airtime wallet

Lixi is an airtime wallet from Viettel Telecom, it manages money on mobile device to transfer money, send cards and pay game accounts. Read More

One Card Game – UX Design

Dự án này tôi thực hiện cho một khách hàng có nhu cầu thiết kế một trò chơi bài trên thiết bị Android, vào cuối năm 2011. Tổng dự án có tất cả 10 màn…