/Blog-footer

Blog-footer

Trên đây là 1 số ý kiến của tôi về thiết kế UX trên các sản phẩm phần mềm. Nếu bạn có thêm các thông tin hoặc ý kiến khác, bạn vui lòng bổ sung bằng cách comment ở dưới bài viết, hoặc join vào group Góc UX Việt Nam, chúng tôi sẽ cập nhật (có ghi nguồn) để mọi người cùng có thể có thêm thông tin. Trân trọng cám ơn.

 Blog-footer

Truy cập và theo dõi website: https://uxvietnam.com. Nếu bạn muốn tham gia khóa học Tự học để trở thành UX Designer, vui lòng truy cập Designlab.edu.vn

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online