/One Card Game – UX Design

One Card Game – UX Design

Dự án này tôi thực hiện cho một khách hàng có nhu cầu thiết kế một trò chơi bài trên thiết bị Android, vào cuối năm 2011. Tổng dự án có tất cả 10 màn hình, đc thiết kế theo phong cách cũ Android 4.4.

Uncategorized  One Card Game – UX DesignUncategorized  One Card Game – UX DesignUncategorized  One Card Game – UX Design

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online