/Điều khoản sử dụng ứng dụng VNExpress

Điều khoản sử dụng ứng dụng VNExpress

Cám ơn các bạn đã đọc thông tin này.

Ứng dụng VNExpress được phát triển dựa trên cơ sở hoàn mở với mục đích đóng góp cho cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi không có bất cứ yêu cầu khắt khe nào về việc cung cấp các quyển riêng tư hay điều kiện sử dụng nào. Bạn hoàn toàn tự do khi sử dụng sản phẩm.

Nhóm phát triển VNExpress.

Software Product Designer Mobile: +84 981-911-011 Email: khoipn@uxvietnam.com Skype: khoipn - Always Online