//Review UX cho sản phẩm của bạn (FREE)

Review UX cho sản phẩm của bạn (FREE)

Bạn có một thiết kế, bạn có một sản phẩm, bạn muốn tìm một sự góp ý từ tôi, vui lòng đặt câu hỏi tại đây. Tạm thời, tất cả sẽ là miễn phí.

Để giúp bạn biết những câu hỏi sẽ nên là gì, hãy dựa vào những gợi ý sau:

– Người dùng mục tiêu cho sản phẩm là gì? Đặc điểm của người dùng này? (Về độ tuổi, giới tính, vị trí địa lý, ngôn ngữ, trình độ học thức, khả năng sử dụng công nghệ, thu nhập, 1 số hành vi tiêu biểu liên quan..)
– Mục tiêu chính của sản phẩm (Vì sao người dùng cần sử dụng sản phẩm này? Sản phẩm sẽ giải quyết vấn đề gì cho người dùng? Sự khác biệt so với các sản phẩm đối thủ là gì?)
– Tính năng chính của sản phẩm (bao gồm các tính năng chính và các tính năng phụ – hỗ trợ)
– Trên giao diện thì có account để login ko, nếu có thì vui lòng cấp 1 account demo.
– Có nhiều role người dùng trên mỗi sản phẩm ko?  Nếu có thì phải cung cấp nhiều account và bổ làm nhiều case khác nhau để đánh giá.
– Làm cách nào để người dùng có thể sử dụng đc sản phẩm? Kịch bản sử dụng tiêu biểu của ứng dụng là gì (Ví dụ: Bước 1: Người dùng mua và đăng ký sử dụng sản phẩm với cty của bạn. Bước 2: Hệ thống cài đặt sau 3 ngày. Bước 3: Người dùng login vào ứng dụng mỗi ngày, vào lúc 6h, trước khi đi siêu thị. Người dùng sẽ chủ yếu chọn chức năng A, sau đó điền thông tin B, gửi thông tin C và chờ đợi… Bước 4:…). Đâu sẽ là màn hình chính mà người dùng thường xuyên sử dụng (Theo kinh nghiệm của tôi thì người dùng thường chỉ có 2-3 chức năng chính, màn hình chính thường xuyên sử dụng đối với mỗi ứng dụng thông thường)
Câu hỏi gửi về email: khoipng@gmail.com, tôi sẽ trả lời ngay. Thông thường, nếu tôi không quá bận, bạn sẽ có câu trả lời sau 3 ngày làm việc.
Hoặc bạn có thể điền vào form dưới đây: