/Đặt hàng

Đặt hàng

Tôi cung cấp 2 dịch vụ chính:

Liên lạc với tôi bằng mọi cách có thể:

  • Chat với Facebook Messenger (khoipng)
  • Chat với skype (Nick: khoipn)
  • Call cho tôi: 0981-911-011
  • Mail cho tôi: (khoipn@outlook.com)
  • Hoặc comment trực tiếp ở dưới bài này