Các công cụ dành cho UX dành cho…

Làm sao để biết được người dùng làm gì trên website của chúng ta? Làm sao biết họ đã click vào đâu, nhập nội dung và làm những gì? Dưới đây là một số công…

Bankplus – Mobile banking

Bankplus is very famous product of Viettel Telecom Corporation. There are 200.000 end-users using Bankplus right now. In this project, I have designed UX product, both Android and iOs version, lead my team to develop…

Lixi – Airtime wallet

Lixi is an airtime wallet from Viettel Telecom, it manages money on mobile device to transfer money, send cards and pay game accounts. Read More

One Card Game – UX Design

Dự án này tôi thực hiện cho một khách hàng có nhu cầu thiết kế một trò chơi bài trên thiết bị Android, vào cuối năm 2011. Tổng dự án có tất cả 10 màn…