Xây dựng Customer Journey Map – Phần 3

Bước 3: User Experience Research Bước này sẽ dùng những kỹ thuật chuyên cho UX research như: Customer Interview (thường gọi là CI): phỏng vấn người dùng, chi tiết tiến hành CI như thế nào…

Tìm Hiểu Về Công Ty Sổ Tay Rhodia

Sổ tay Rhodia được biết đến như biểu tượng sổ tay từ Pháp với 2 màu chủ đạo cam và đen,nếu sét về lượng fan hùng hậu cho sản phẩm sổ tay thì Rhodia cũng…